Projektu nedēļa sākumskolā

Ozolnieku vidusskolā no 25.01. līdz 29.01. projektu nedēļas laikā sākumskolas 1.-4. klašu skolēni radoši darbojās kopā ar skolotājiem klasēs, kā arī devās izglītojošās ekskursijās.

 1. klases skolēni projektu nedēļas laikā minēja mīklas, spēlējas spēles un svinēja "Mazos ābeču svētkus". Savukārt, 1.b un 1.c klašu skolēni bija izvēlējušies šajā nedēļā iepazīt dažādas profesijas. 1.b klases skolēni devās ekskursijā uz "Svētes maizi", kur varēja vērot, kā maizes ceptuvē norit darbs, sākot no lielās maizes krāsns kurināšanas līdz gatavai maizei. Bērni atzina, ka maizes cepēja darbs ir nav viegls, bet interesants, jo var pats izdomāt dažādas receptes un to izmēģināt. Ikviens ekskursijas dalībnieks varēja nogaršot dažādus maizes, cepumu, smalkmaizīšu veidus, uzzināt daudz ko jaunu par maizes cepšanu. 1.c klases skolēni iepazina savu vecāku profesijas. Skolēni mājās izjautāja vecākus un mācījās par tām pastāstīt, zīmēja zīmējumus par savu vecāku profesijām. Projektu nedēļas laikā skolēni viesojās dažu vecāku darba vietās un iepazina vecāku ikdienā veicamos pienākumus. Bērni atzina, ka tagad viņi labāk zina, ko darbā dara viņu vecāki.

2.a klases skolēnu projektu tēma bija "Mana ģimene". Šajā nedēļā radošās aktivitātēs skolēni pētīja savas ģimenes vēsturi, veidoja "laika līniju", uz kuras atzīmēja galvenos notikumus ģimenes dzīvē. Kopā ar vecākiem tapa katras ģimenes ciltskoks. Interesantas bija ģimenes kolāžas, ģimenes locekļu portreti un stāstījumi par kopā pavadīto laiku. Skolēni secināja, cik nozīmīga viņiem ir ģimenes, cik svarīgi, lai ģimenē valda labas attiecības, mīlestība un ģimenes locekļi viens otru atbalsta un palīdz dažādās situācijās.

2.b klase bija nolēmuši izpētīt savas skolas somas saturu un smagumu projektā "Mana skolas soma". Janvārī veselu nedēļu skolēni svēra savas skolas somas, katru dienu pierakstīja somas svaru, kā arī izpētīja katrs savas somas saturu. Daudziem skolēniem somas svars bija lielāks par pieļaujamo normu (2,5kg- 3,5 kg), kas nelabvēlīgi ietekmē skolēnu stāju. Skolēni secināja, ka ļoti svarīgi ir katru dienu atbilstoši stundu sarakstam sakārtot somu, kā arī nenēsāt uz skolu nevajadzīgas lietas.

2.c un 2.d klases bija izvēlējušās savu projektu saistīt ar dabu, pētot kokus Latvijā. Skolēni devās izzinošā, izglītojošā ekskursijā uz Mežaparku, kur apskatīja izstādi "Iepazīsti- koki", kā arī meklēja informāciju katrs par savu izvēlēto koku. Prezentējot savus projektu darbus, skolēni atklāja svarīgāko informāciju par kokiem un to izmantošanu, kā arī stāstīja par saviem veiktajiem pētījumiem ar koku sēklām.

3.a klase projektu nedēļas laikā iepazina dažādas profesijas, un visi kopā izveidoja savu spēli "Profesiju JĀŅTĀRPIŅŠ". Spēli izdevās izveidot tik lielu, ka to var izklāt uz grīdas, un spēlēt to var gan individuāli gan grupās. Spēle sastāv no krāsainiem lauciņiem, uz katra no tiem- uzdevums vai jautājums par profesijām. 3.a klases skolēni lepojās ar savu veikumu šajā nedēļā, paši savā klasē ar interesi spēli izspēlēja, kā arī aicināja visus sākumskolas skolēnus un skolotājas izmantot šo spēli savās klasēs.

3.b un 3.c klases skolēni radoši un praktiski darbojās projektā "Sveces", kur iepazina sveču liešanas tehniku, izgatavoja paši savas sveces, kā arī izzināja sveču rašanās vēsturi, latviešu tautas gadskārtu ieražas un latviešu tautas folkloru. Skolēniem bija iespēja apmeklēt sveču darbnīcu, kur paši skolēni izmēģināja liet sveces. Visus priecēja pašu gatavoto sveču izstāde, gaidot Sveču dienu.

4.a un 4.b klases skolēnu projektu darbi par tēmu "Mājdzīvnieki" atklāja mājdzīvnieku daudzveidību sākumskolā, kā arī iepriecināja ar krāsainām prezentācijām un veiktajiem pētījumiem par saviem mājdzīvniekiem. Veicot šo projektu darbu, skolēni apmeklēja veterināro klīniku un dzīvnieku patversmi, kur uzzināja svarīgu informāciju par dzīvnieku barošanu, kopšanu un ārstēšanu saslimšanu gadījumos. Dzīvnieku patversmes apmeklējums rosināja skolēnu domāt par cilvēku atbildību un pienākumiem, rūpējoties par mājdzīvnieku.

4.c klase projektu nedēļas laikā iepazina kokus skolas apkārtnē un strādāja grupās. Katrai grupai bija savs izvēlētais koks, un klasē visiem skolēniem bija iespēja parādīt savu veikumu un prasmes sadarboties grupās. Prezentējot projekta darbu "Ozoli Ozolnieku vidusskolas apkārtnē", skolēni atzina, ka ieguva daudz interesantas un noderīgas informācijas gan par kokiem, gan skolas vēsturi. 4.c klases skolēniem radās ieceres, kā Ozolnieku vidusskolas apkārtni varētu padarīt krāsaināku un sakoptāku, iestādot skolas apkārtnē kokus.