6.b klases projektu nedēļa

6.b klase projektu nedēļā strādāja pie tēmas „Mēs –skolas un apkārtējā vidē.” Katram skolēnam bija iespēja izvēlēties sev tuvāko tēmu, par kuru rakstīt. Vairāki skolēni savu projekta darbu rakstīja par veselīgu uzturu, pētīja, vai Ozolnieku vidusskolā skolēnam ir iespēja veselīgi pusdienot, kā arī izzināja, cik daudz cukura satur ikdienā visbiežāk lietotie saldumi un našķi. Atsevišķi skolēni rakstīja projektu par aktuālu tēmu-cik daudz jaunieši ikdienā izmanto sakaru ierīces-telefonus, planšetdatorus un datorus, pētīja, kādu ļaunumu šī tehnika atstāj uz skolēna veselību.

Projektu nedēļā skolēni devās ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Lido Uztura skolu, un psiholoģijas centru „Dardedze.”