Seminārs skolu vadītāju vietniekiem

12. februārī Ozolnieku vidusskolā viesojās Ozolnieku un Jelgavas novadu direktoru vietnieki mācību darbā. Pieredzes apmaiņas mērķis bija iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas aktualitātēm mācību darbā.

Direktoru vietniekiem bija iespēja viesoties Ozolnieku vidusskolas skolotāju atklātajās stundās, izvēloties konkrētu mācību priekšmetu.

Seminārs vadītāju vietniekiem
Seminārs vadītāju vietniekiem
Seminārs vadītāju vietniekiem
Seminārs vadītāju vietniekiem
Seminārs vadītāju vietniekiem
Seminārs vadītāju vietniekiem
Seminārs vadītāju vietniekiem

 

Vislielāko direktoru vietnieku interesi raisīja tehniskā grafika 10.a klasē. Skolotāja Daiņa Šantara vadītā stunda bija jauniešiem saistoša, interesanta, kā arī tika sasniegti stundas mērķi. Atzinīgus vārdus par diferencētu darbu ar izglītojamiem un IKT izmantošanu stundās mācību stundās saņēma arī divas mūsu skolas angļu valodas skolotājas Alīna Rjabova, Laura Plota. Sākumskolas skolotāju Ritas Dilānes, Aleksandras Daņiļčenko, Dinas Medjānovas vadītajās stundās ciemiņiem palika atmiņā ar sākumskolas skolēnu dzīvesprieku, aktivitāti un vēlmi darboties, kā arī skolotāju labi organizēto mācību darbu, izmantojot daudzveidīgas metodes. Latviešu valodas stundā 7.b klasē skolotāja Ingrīda Ginovska parādīja, kā var izmantot individuālu pieeju skolēniem, kā arī jauno mācību vielu saistīja ar praktisku darbošanos. Dabaszinību stundā 5.b klasē skolotāja Aina Krūmiņa raisīja skolēnu izziņas interesi, veiksmīgi izmantojot IKT jaunās vielas apguve. Viesi atzina, ka interesanta ideja dabaszinību stundās ir klases "eksperti", kas ir viens no veidiem, kā talantīgos skolēnus aktīvi iesaistīt stundas darbā.

Viesi izrādīja lielu interesi par matemātikas mācīšanu mūsu skolā. Vērojot matemātikas stundu 8.a klasē, viņus pozitīvi pārsteidza, ka skolēni izmantoja planšetdatorus, risinot uzdevumus un krājot punktus portālā "Uzdevumi.lv", kā arī tika uzteiktas citas skolotājas Intas Raudes metodiskās pieejas matemātikas mācīšanā. Savukārt, 6.c klasē matemātikas stundā skolotāja Velta Vaivode, apgūstot mācību vielu par diagrammu veidiem, mācību stundā izmantoja praktisko un pētniecisko darbību, un skolēni uzdevumu veikšanā varēja izmantot skaitlisko informāciju par Ozolnieku vidusskolu.

Pārrunājot ar Ozolnieku un Jelgavas novadu direktoru vietniekiem aktualitātes mācību darbā, viesi atzina, ka mūsdienīgs mācību process nav iedomājams bez jēgpilnas IKT izmantošanas stundā, diferencēta darba un talantīgo skolēnu atbalsta, ko varēja novērot Ozolnieku vidusskolas skolotāju darbā.