Olimpiāde latviešu valodā

18.februārī notika sākumskolas 2.-4. klašu olimpiāde latviešu valodā. No katras klases olimpiādē varēja piedalīties 5 skolēni. Mūs visus priecēja kuplais olimpiādes dalībnieku skaits. Skolēni bija gatavi veikt dažādas grūtības pakāpes uzdevumus latviešu valodā, cīnīties līdz beigām un neatkāpties no sava mērķa. Darbus vērtēja katras klašu grupas skolotāju žūrijas komisija. Paldies sākumskolas skolotājām par ieguldīto darbu!

Sveicam olimpiādes uzvarētājus!

2. klašu grupā

1.vieta   Haraldam Gržibovskim 2.b klase (skolotāja Aleksandra Daņiļčenko)

2.vieta   Mārtiņam Rubezim 2.b klase (skolotāja Aleksandra Daņiļčenko)

3.vieta   Helēnai Rozentālbergai 2.c klase (skolotāja Anete Branka)

Atzinība Patrīcijai Vītolai 2.a klase (skolotāja Santa Mandelberga), Sārai Boitmanei un Lienei Zigmundei 2.d klase (skolotāja Vita Bērziņa), Esterei Skrupskai 2.c klase (skolotāja Anete Branka)

3. klašu grupā

1.vieta   Edgaram Brūniņam 3.b klase (skolotāja Rita Dilāne)

2.vieta   Annijai Annai Skadiņai 3.b klase (skolotāja Rita Dilāne)

3.vieta    Lotei Pāvilsonei 3.b klase (skolotāja Rita Dilāne)

Atzinība   Eilai Kristai Rumpei 3.c klase (skolotāja Valda Hāze), Martai Vildavai 3.a (skolotāja Diāna Šakurova)

4. klašu grupā

1.vieta   Līvai Skrupskai un Santai Borisovai 4.b klase (skolotāja Vineta Zīverte)

2.vieta   Paulai Ezermanei 4.b klase (skolotāja Vineta Zīverte)

3.vieta   Elīzai Zeltiņai 4.b klase (skolotāja Vineta Zīverte)

Atzinība   Elizabetei Ozolai 4.b klase (skolotāja Vineta Zīverte), Evelīnai Gunitai Bumbierei 4.a klase (skolotāja Dina Medjānova)

Skolēni, kas izcīnīja godalgotas vietas un ieguva atzinības rakstus šajā skolas latviešu valodas olimpiādē, aicināti piedalīties Jelgavas un Ozolnieku novadu sākumskolas 2.-4. klašu olimpiādē, kas notiks š.g. 10. martā Ozolnieku vidusskolā.

Vēlam veiksmi!