Dabaszinību nedēļa

Šogad no 22. līdz 26. februārim skolā noritēja dabaszinību nedēļa. Tās ietvaros vidusskolēni piedalījās konkursā „Erudītākais dabaszinībās”. Erudīti šogad – 10. klasē Jēkabs Černuho, 11. klasē Raivo Veļiks, 12. klasē Valts Freibergs.

Dabaszinību nedēļa
Dabaszinību nedēļa
Dabaszinību nedēļa
Dabaszinību nedēļa
Dabaszinību nedēļa
Dabaszinību nedēļa
 

23.02. skolā viesojās Olaines koledžas audzēkņi ar eksperimentiem ķīmijā, kurus vēroja 8.ab un 9.ab klašu skolēni. Tika iegūta zelta un sudraba nauda, uz plaukstas dega vate, tika dedzināta naudas banknote, plūda varena zobu pastas straume. Varēja apskatīt dažādus mikroorganismus. Atjautīgākie kā balvu saņēma apsudrabotas mēģenes.

7.ab klašu skolēni veidoja komiksus vai plakātus par bioloģijas tēmu. Veiksmīgākie darbi 7.a klasē Viktorijai Kaijai Vītiņai un Anetei Vīnavai, 7.b klasē Megijai Stepanovai, Elīnai Liepiņai, Patrīcijai Kovaļenko un Danielai Džūlijai Galviņai.

Savukārt fizikā skolēni veido prezentācijas, kuras novērtēs ar ballēm.

Jaunums – katram skolēnam tika dota iespēja izpausties veicot individuāli atjautīgus un izzinošus uzdevumus dabaszinību priekšmetos. Uzdevumi visu nedēļu atradās pie kabinetu durvīm. Vislabākie rezultāti bioloģijā Marijai Dombrovskai (8.b), ģeogrāfijā Anetei Vīnavai un Nikolai Virbalei (7.a), ķīmijā Santai Lagzdiņai un Nikolei Herai Buncei (8.b).

Paldies visiem, kuri piedalījās!

Ceram, ka nākošgad atsaucība būs lielāka. Jāpārvar sevī kūtrums un vajag tikai gribēt uzzināt ko jaunu!