Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde

Veicinot interesi par matemātiku un sekmējot radošumu, 27. februārī Lietuvā jau piekto gadu pēc kārtas notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizēja Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru.

Skolēnu matemātikas olimpiāde
Skolēnu matemātikas olimpiāde
 

Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja divdesmit skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Ozolnieku vidusskolas un Kalnciema pagasta vidusskolas, kā arī skolēns no Jelgavas 2. pamatskolas. Olimpiādē piedalījās Ozolnieku vidusskolas 12.a klases skolēns Daniēls Kotovs – matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva. Olimpiādes mērķis bija apzināt tos audzēkņus, kuriem patīk eksaktās zinātnes un kuri ir apdāvināti matemātikā, kā arī motivēt tālākai karjerai šajā jomā. Izvērtējot olimpiāžu uzdevumus un rezultātus, tika apzinātas galvenās atšķirības starp matemātikas olimpiādēm Latvijā un Lietuvā. Gan pašu skolēnu, gan skolotāju vērtējumā, Latvijas skolēnu matemātikas olimpiāžu uzdevumi ir maz saistīti ar skolas matemātikas kursu, tiem ir augstāka abstrakcijas pakāpe un uzdevumu grūtības pakāpes maz atšķiras. Lietuvas olimpiādes uzdevumi ir daudz konkrētāki. Atšķirībā no Latvijas, kur skolēniem reizēm jāzina papildu uzdevumu atrisināšanas metodes, tos var raksturot kā padziļinātu skolas matemātikas kursu.