Starptautiskā studentu un skolēnu matemātikas olimpiāde

Četru Latvijas augstskolu un Šauļu Universitātes studentus, kā arī Jelgavas un Ozolnieku skolēnus Jelgavas pilī 16. martā pulcēja LLU Matemātikas katedras rīkotā jau par tradīciju kļuvusī starptautiskā studentu un skolēnu matemātikas olimpiāde.

Studentu matemātikas olimpiāde
Studentu matemātikas olimpiāde
 

Šogad dalībnieku loks bija ļoti plašs. Ozolnieku vidusskolu pārstāvēja viens 12.a klases skolēns Daniēls Kotovs. Paralēli olimpiādei seminārā – diskusijā tikās universitāšu mācībspēki, kas studiju procesā lasa matemātikas priekšmetus. Seminārā tika diskutēts par aktualitātēm matemātikas mācīšanā. Ar ziņojumu uzstājās arī matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva. Viņa dalījās pieredzē par matemātikas mācīšanas metodikas pilnveidošana RTU, izmantojot testus. Olimpiādes mērķis bija veicināt interesi par matemātiku jaunatnes vidū, nodrošinot radošu iespēju tās piemērošanai, veicināt sadarbību starp jauniešiem ar līdzīgām interesēm. Tāpēc piedalīties Olimpiādē bija aicināti tie, kuriem matemātika labi padodas, kurus interesē matemātiska rakstura problēmas, kā arī visi tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus matemātikas sacensībās.