Es daru tā

Dabaszinību metodiskajā grupā 31. martā noticis pieredzē dalīšanās seminārs "Es daru tā".

Es daru tā
Es daru tā
Es daru tā
Es daru tā
 

Kolēģi atklāja metodiskos paņēmienus, kurus izmanto savās mācību stundās. Skolotāja Aina Krūmiņa demonstrēja kā veic kārtējo vērtēšanu ģeogrāfijas stundās, izmantojot multimediju projektoru. Skolotāja Inna Galviņa rādīja kā, izmantojot datorprogrammu, var sagatavot dažāda veida uzdevumus. Savukārt skolotāja Lolita Meinharde - par spēļu lietošanu mācību vielas nostiprināšanai, bet skolotāja Lilita atklāja savu pieredzi kā lietderīgi var izmantot skolas bibliotēkas resursus - žurnālus un enciklopēdijas.
Paldies skolotājām par idejām!