Lekcija Ozolnieku novada pedagogiem

11. maijā Ozolnieku vidusskolā notika lekcija "Apzinātība un attieksme" Ozolnieku novada pedagogiem

Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...