Sporta un mākslas priekšmetu nedēļa

No 2. līdz 6. maijam mūsu skolā norisinājās 5.-9. klašu sporta un mākslas priekšmetu nedēļa.

Sporta un mākslas priekšmetu n...
Sporta un mākslas priekšmetu n...
Sporta un mākslas priekšmetu n...
Sporta un mākslas priekšmetu n...
Sporta un mākslas priekšmetu n...
Sporta un mākslas priekšmetu n...
 

Mūzikā - koris gatavojās Mātes dienas koncertam, koru koncertam Lietuvā un Ozolnieku pansionātā. Sākumskolas klasēs notika koncertlekcijas " Es esmu slavens muzikants, kas visu spēlēt prot". Skolēni, kuri ārpusstundu nodarbībās apguvuši kādu mūzikas instrumentu, par to stāstīja un to spēlēja 1.- 4. klašu skolēniem. Kopā šajā pasākumā piedalījās 37 bērni, prezentējot vijoli, čellu, marimbu, stabuli, flautu, piccolo flautu, saksafonu, klavieres, akordeonu, tamburīnu un citus sitamos instrumentus.

Mājturībā - zēni un meitenes mainījās vietām - zēni gatavoja dažādus ēdienus, bet meitenes kokapstrādē veidoja interesantas koka figūriņas un dēlīšus produktu griešanai, kurus šonedēļ pabeidza. Liels paldies 8.a un 8. b klases meitenēm par radošumu dēlīša formas izveidē. Īpaši gribas izcelt kā labāko 8.b klases skolnieces Madaras Portnajas darbu - ozollapas formā. Mājturības pulciņa dalībnieces darināja dāvanas skolvadības semināra viesiem. Īpaša pateicība 5.c klases skolniecei Kintijai Kvantei par visvairāk ieguldīto darbu, pacietību un neatlaidību. Veiksmīgi un ar ļoti labiem rezultātiem tika uzrakstīts arī Novadu pārbaudes darbs 7. klasēm tekstiltehnoloģijās. Labākos mājturības stundās radītos 2. semestra darbus izvietojām apskatei izstādē 5. maijā.

Vizuālajā mākslā - pulciņa ietvaros mazāko klašu skolēni, darbojoties radošajā darbnīcā ''Dāvana māmiņai svētkos", izgatavoja dāvanu kastītes ar ziedu motīviem un apsveikumu linogriezuma tehnikā. Arī vizuālās mākslas stundās radītos labākos darbus varēja apskatīt 5. maija izstādē.

Sportā - norisinājās dažādas aktivitātes starp klašu grupām. Pat garo starpbrīžu laikā tika spēlēts strītbols starp klašu komandām. Kā labākās klases sporta skolotājas uzteica 5.a un 6.a klasi.

Paldies visiem skolotājiem un skolēniem par paveikto!