„Junioru universitātes” nodarbības

„Junioru universitātes” nodarbības 2016./2017. mācību gadā

Jau otro mācību gadu Ozolnieku vidusskolas talantīgie skolēni  kopā ar Jelgavas pilsētas izglītojamiem apmeklēs „Junioru universitātes” nodarbības Zemgales reģiona kompetenču centrā, Jelgavā.

Junioru universitāte” ir Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstīta mērķprogramma spējīgiem un talantīgiem skolēniem, kuras mērķis ir nodrošināt atbalstu eksaktajos mācību priekšmetos un veicināt skolēnu radošo un tehnisko domāšanu dabaszinātnēs un matemātikā.  Nodarbībās piedalās 5., 6., 7. un 8. klašu skolēni, kuriem ir augsti sasniegumi dabaszinātnēs un matemātikā. „Junioru universitātes plus” nodarbībās piedalīsies 9. klases un 10. klases skolēni.

Skolēnu interese tiek rosināta aizraujošās nodarbībās, stāstot par skolās ierasto eksakto mācību priekšmetu mazāk zināmajiem aspektiem.

Šajā mācību gadā paredzēts darbs 6 grupās:

  1. grupa –  matemātikas/ dabaszinātņu grupa 5. klašu skolēniem;
  2. grupa - programmētāju grupa 5. – 6. klašu skolēniem;
  3. grupa - matemātikas/ dabaszinātņu grupa 6. klašu skolēniem;
  4. grupa –  matemātikas/ dabaszinātņu grupa 7. klašu skolēniem;
  5. grupa –  matemātikas/ dabaszinātņu grupa 8. klašu skolēniem;
  6. grupai – dabaszinātņu grupai 9. – 10. klašu skolēniem (Junioru universitāte plus) ir iestājpārbaudījums – 24. septembrī plkst. 10.00) (JU plus grupā tiek uzņemti 9. – 10. klašu skolēni, kuriem uz 2017. gada 1. janvāri ir 16 vai mazāk gadu)

No Ozolnieku novada katrā grupā var piedalīties 3 skolēni.

Ozolnieku vidusskolas pieteiktajiem 14 skolēniem uz 1. nodarbību jāierodas 24.09. 2016., plkst. 10.00, ZRKAC, Svētes ielā 33, Jelgavā.

Tikšanās ar 5. klašu dalībnieku vecākiem 24. septembrī no plkst. 10.00 – 11.00

Nodarbības notiks sestdienās (2 reizes mēnesī ) no plkst. 10.00 – 13.00.

Lūgums skolēniem un viņu vecākiem sekot līdzi nodarbību grafikam ZRKAC mājas lapā.