Seminārs – diskusija matemātikas skolotājiem

No 13. līdz 17. septembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās X Baltijas-Ziemeļvalstu Agrometrikas konference “Matemātika un statistika sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai”, kurā piedalās Baltijas valstu universitātes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferences laikā tiks prezentēti 20 referāti, kā arī notiek plenārsēde un piecas lekcijas.

Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...

 

Konferences pirmajā dienā notika pieredzes apmaiņa seminārs – diskusija skolotājiem par matemātikas izglītību ilgtspējīgai attīstībai, kurā piedalījās matemātikas skolotājas: Sarmīte Čerņajeva, Sigita Krauze, Inna Galviņa un Velta Vaivode. Galvenais jautājums bija skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi. LU Profesors Andrejs Cibulis dalījās pieredzē par skolēnu ZPD aktualitātēm, tematiku, vērtēšanu, izstrādi un problēmām.

Ar referātu „Ārpus programmas aktivitātes matemātikā: pieredze un iespējas” piedalījās skolotāja Sarmīte Čerņajeva.