Matemātikas olimpiāde “MMC – Pangea 2016/17”

Veicinot interesi par matemātiku, jau ceturto gadu Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalās privātās vidusskolas “RIMS” matemātikas olimpiādē. Šogad olimpiādē varēja piedalīties 3.-9. klašu skolēni. Olimpiādes mērķis veicināt skolēnu interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu, kā arī pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas nestandarta matemātikas uzdevumu risināšanā.

Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...

 

Privātās vidusskolas RIMS matemātikas olimpiādē piedalījās 3307 Latvijas skolēni no 3.-9. klasēm. Olimpiāde jau notiek 6 gadus, bet Ozolnieku vidusskolas skolēni ir piedalījušies 4 gadus. Olimpiādes pirmā kārta  notika skolā 1. un 2.  februārī, bet 8. aprīlī privātās vidusskolas “RIMS” telpas notika otrā kārta.

EDGARS BRŪNIŅŠ 4.klašu grupā 753 skolēnu konkurencē ieguva bronzas medaļu.

PAULA EZERMANE un JĀNIS VAŠKEVICS 5.klašu grupā 534 skolēnu konkurencē arī ieguva bronzas medaļas.

Paldies vecākiem par atbildīgu, jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu! Īpašs prieks un liels paldies par darbu skolotājai Veltai Vaivodei!

Paldies skolas vadībai par rasto iespēju apmeklēt olimpiādi!