Godināšanas pasākums

Godināto saraksts

18.maijā Ozolnieku Tautas namā kopā pulcējās Ozolnieku novada skolu  skolēni - mācību priekšmetu olimpiāžu, Jelgavas un Ozolnieku novadu organizēto konkursu uzvarētāji, labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, interešu izglītības skates laureāti, viņu vecāki un skolotāji.  Viskuplākais pasākuma dalībnieku skaits bija no Ozolnieku vidusskolas - kopā 41 skolēns, šo skolēnu vecāki un 25 skolotāji - tika apbalvoti par izcilu sniegumu 2016./17.m.g..

Pirmās vietas iegūtas Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, matemātikas, mūzikas, ģeogrāfijas, sākumskolas matemātikas olimpiādēs. Otrās un trešās vietas izcīnītas bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, ķīmijas, fizikas,  angļu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas, sākumskolas  matemātikas olimpiādēs.

Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums

 

Lepojamies ar daudzpusīgu, zinošu, neatlaidīgu 11.a klases skolēnu Nameju Kugrēnu, kurš ieguva godalgotas vietas 5 olimpiādēs- 1.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiādē un 1.vietu Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē, 2.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas un latviešu valodas olimpiādēs un 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu fizikas un ķīmijas olimpiādēs.

Lieliskas dotības matemātikā piemīt 4.b klases skolniekam Edgaram Brūniņam, kurš izcīnīja 3.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiādē, 3.vietu Zemgales reģiona sākumskolas matemātikas olimpiādē, bronzas medaļu  Privātskolas RIMS Meridian Matemātikas olimpiādē un atzīts kā labākais no labākajiem Starptautiskajā matemātikas konkursā ”Ķengurs- 2017”.

Pirmo vietu, iegūstot maksimāli iespējamo punktu skaitu,  Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiādē ieņēma 6.a klases skolnieks Kārlis Strautnieks. Viņam arī 1.vieta Zemgales novada 16. matemātikas olimpiādē.

Izcilu sniegumu mūzikas un matemātikas olimpiādēs parādīja 8.b klases skolniece Kristiāna Putniņa, izcīnot 1.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu mūzikas olimpiādē, 3.vietu Zemgales reģiona mūzikas olimpiādē, 2.vietu Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiādē un Atzinību Zemgales novada 16. matemātikas olimpiādē.

Godalgotas vietas trīs mācību priekšmetu olimpiādēs  ieguva 9.b klases skolniece Lilija Pinne-2.vietu ķīmijā, 3.vietu - vēsturē un fizikā.

4 skolēni ieguva Atzinības Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konferencē (11.klašu skolēni Kintija Krūzberga, Līva Sloka, Vadims Vaščenko un Lilija Laicāne). Trīs skolēni godam pārstāvēja Ozolnieku vidusskolu Latvijas 41. Izglītojamo zinātniskajā konferencē Rīgā (V. Vaščenko, L. Sloka un K. Krūzberga).

1.vietu novadu ģeogrāfijas  olimpiādē un Atzinību ģeogrāfijas olimpiādes valsts posmā izcīnīja  11.a klases skolnieks Toms Briģis.

1.vieta Jelgavas un Ozolnieku novadu angļu valodas olimpiādē un Atzinība Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē 8.a klases skolniekam Kristapam Brikam –Dravniekam.

3.vietu Zemgales novada 16.matemātikas olimpiādē un 1.vietu novadu informātikas konkursā  ieguva 6.b klases skolniece Laura Rūja.

Savu erudīciju, loģiskumu, pacietību, startējot matemātikas olimpiādēs un izcīnot godalgotas vietas, parādīja arī Mārtiņš Rubezis, Līva Ločmele, Kārlis Neija, Amanda Priedniece, Laine Kupriša,  Jānis Vaškevics, Paula Ezermane, Līva Skrupska, Paula Ķirse, Loreta Engelante.

1.un 3. vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē ieguva 12.klases skolnieces Egija Učelniece un Laura Ausmiņa.

Paldies visiem skolēniem (pilnu godināto skolēnu sarakstu skatīt pielikumā) par uzdrīkstēšanos, atbildību, pozitīvu attieksmi, vēlēšanos gūt panākumus, erudīciju, lielisku darbu piedaloties olimpiādēs, konkursos, dziedot skolas ansamblī, koros, folkloras kopā „Knipati”!

Visiem tiem skolēniem- olimpiāžu, konkursu dalībniekiem, kuriem pietrūka dažbrīd pus punkta līdz godalgotai vietai- nākošajā mācību gadā Jums viss izdosies!

Paldies skolotājiem par spēju saskatīt talantīgos skolēnus,  uzņēmību, neatlaidību un pacietību!

Vecākiem – arī turpmāk atbalstīt, uzmundrināt, turēt īkšķus, motivēt savus bērnus turpmākiem sasniegumiem, izcilībai!

Lai nākošajā mācību gadā Ozolnieku vidusskolas skolēni, vecāki un skolotāji varētu jau trīs piegājienos kāpt uz Tautas nama skatuves Godināšanas pasākumā!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa