Maijs - sporta un mākslas priekšmetu mēnesis!

Iecerētā sporta un mākslas priekšmetu nedēļa 5.- 9. klasei ritēja veselu mēnesi, jo līdz pašām maija beigām skolēni darbojās dažādās aktivitātēs šajos priekšmetos!

Kā jau katru gadu, arī šogad, mēs - metodiskās grupas skolotāji -  izvēlējāmies pasākumus rīkot mācību gada beigās. Tēma - vienmēr aktuāla - "Esi vesels!". Vislielākā rosība šī mēneša laikā bija mājturības stundās, kad zēni un meitenes mainījās grupām. Zēni gatavoja daudzveidīgus ēdienus, uzsvaru liekot uz veselīgu ēdienu izvēli un gatavošanu, bet meitenes darināja jaukas un noderīgas lietas no koka. Vizuālās mākslas stundās skolēni zīmēja plakātus un veidoja kolāžas, kuras papildināja ar veselīga uztura un dzīvesveida ieteikumiem. Tos var apskatīt 3. stāva A korpusā un 301. telpā.

Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...

 

Mūzikas stundās akcentēta tika pareizas elpošanas nozīme un aktualizēti dažādi iedziedāšanās vingrinājumi, kā arī svarīgākais - gatavošanās Mātes dienas koncertam un šovam ''Dziedi ar skolotāju!''.

Sportā, protams, tika veiktas dažādas fiziskās aktivitātes svaigā gaisā, kuras noslēdzās ar Sporta dienas pasākumiem. 5. klasēm tika dota arī lieliska iespēja piedalīties erudīcijas konkursā par sporta un mākslas priekšmetu tēmām. Kopā 50 interesanti jautājumi un uzdevumi, kurus sagatavoja visi sporta un mākslas priekšmetu skolotāji, kuri māca 5. - 9. klases skolēnus. Katru klasi konkursā pārstāvēja 5 skolēnu komanda.

Konkursa rezultāti sekojoši:

  • 1.vieta 5.b klasei,
  • 2.vieta 5.c klasei,
  • 3.vieta 5.a klasei.

Pateicos visiem skolotājiem un skolēniem par lielisko sadarbību!

Sporta un mākslas priekšmetu MG vadītāja Kristīne Bolšteine