Ozolnieku vidusskolas jaunieši šogad uzlabojuši Centralizēto eksāmenu līmeni

29.jūnijā Ozolnieku vidusskolas 12.klašu absolventi saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību un Centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības sertifikātus. Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šogad tas ir nedaudz uzlabojies. Valstī vidējais apguves līmenis - 49,1%, Ozolnieku vidusskolā – 51,26% , tas ir, par 6,26% labāk nekā pagājušajā gadā.

Centralizētos eksāmenus kārtoja 18 skolēni - latviešu valodā vidējais apguves līmenis - 51,80%, angļu valodā - 64,70% un matemātiku nokārtoja par 11,81% labāk nekā pagājušajā gadā – 36,21%.

Skolēni kārtoja arī izvēles eksāmenus:

Ķīmiju kārtoja – 1 skolēns

Vēsturi – 1 skolēns

Krievu valodu – 1 skolēns

Ekonomiku – 1 skolēns

Informātiku – 5 skolēni

Ģeogrāfiju – 13 skolēni

Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!