Iespēju tilts

23.augustā Liepājā notika izglītības līderu forums, kura devīze:  darīt vēl labāk. Mūsdienīgā izglītībā viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem un visai sabiedrībai. Forumā pieredzējuši izglītības un citu nozaru eksperti dalījās zināšanās par pozitīvās ietekmes īstenošanu ikdienā, iedvesmojot ikvienu ne tikai darīt, bet darīt vēl labāk. Esot pārejas posmā uz jaunu izglītības standartu, kura mērķis ir 21. gadsimta zināšanu, prasmju un attieksmju attīstīšana, forumā tika meklētas atbildes uz jautājumiem:

  • Kā palīdzēt skolas vadībai un skolotājiem veidot vidi, lai skolēni attīstītu prasmi mācīties?
  • Kā veicināt mērķtiecīgu un apzinātu mācīšanos?
  • Kāpēc ir būtiski sniegt un saņemt atgriezenisko saiti un ko ar to iesākt pēc tam?
  • Kā efektivizēt skolotāju profesionālo pilnveidi izglītības pārmaiņu procesā?
  • Kāda ir atvērto izglītības resursu loma digitāla mācību satura pieejamībā?
  • Kā veidot mūsdienīgu mācību vidi, kas var kalpot par pārmaiņu platformu izglītībā?

Forumā piedalījās Ozolnieku vidusskolas direktore Klāra Stepanova, direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa, kā arī matemātikas skolotājas Sarmīte Čerņajeva un Lilija Menska.

Ja runājam par skolu, tad katram skolotājam var būt izšķiroša loma labvēlīgi ietekmēt un attīstīt nākamo paaudzi.

Paldies skolas vadībai un Ozolnieku novada domei par rasto iespēju apmeklēt forumu „Iespēju tilts”!