Piešķirtas otrās Leču ģimenes stipendijas

Pirms gada, 2016. gada 1. septembrī, tika nodibināta Vītolu fonda administrētā Leču ģimenes stipendija Ozolnieku vidusskolas skolēniem. 2017. gada janvārī svinīgā pasākumā notika pirmo Leču ģimenes stipendiātu paziņošana.

Piešķirtas otrās Leču ģimenes ...
Piešķirtas otrās Leču ģimenes ...
Piešķirtas otrās Leču ģimenes ...
Piešķirtas otrās Leču ģimenes ...
Piešķirtas otrās Leču ģimenes ...
Piešķirtas otrās Leču ģimenes ...

 

2017. gada 1. septembrī Anna Lece nosauca nākamos stipendiātus – tie ir 12. klases skolēni Santa Ģingule, Namejs Kugrēns un Helvijs Staļģis.

13. septembrī skolas bibliotēkas lasītavā pulcējās 9. un 12. klašu skolēni, lai tiktos ar Vītolu fonda valdes priekšsēdētāju Vitu Diķi. Viņa jauniešiem pastāstīja par fonda būtību, par prasībām kandidātiem un darbībām, kas jāveic, lai pieteiktos stipendijai. Anna Lece priecājās, redzot savus bijušos audzēkņus, un pateicās skolas vadībai par nebūt ne vieglo darbu, izvēloties nākamos stipendiātus.

Pasākuma noslēgumā stipendiju piešķiršanas komisija un Leču ģimenes stipendiāti tikās neformālā gaisotnē.