No 7.oktobra skolēnu autobusā un sabiedriskajā transportā jālieto sejas maskas. Sejas masku var nelietot bērni līdz 13 gadu vecumam (sākot no 13 gadu vecuma maska ir jālieto).

Pagaidām prasība lietot sejas maskas sabiedriskajā transportā noteikta līdz 6. novembrim.

Jālieto sejas maskas!
Jālieto sejas maskas!
Jālieto sejas maskas!
Jālieto sejas maskas!

No 15.06. līdz 15.07. notiek dokumentu pieņemšana uzņemšanai Ozolnieku vidusskolas 10. klasē

Dokumentus pieņem skolas lietvedībā 211. kabinetā, darba dienās no 10.00 -16.00

Pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. vecāku parakstīts iesniegums par izglītojamā uzņemšanu Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā;
  2. bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  3. apliecība un sekmju izraksts par vispārējo pamatizglītību (uzrādīt);
  4. dzimšanas apliecība (uzrādīt);
  5. aizpilda anketa par mācību kursu izvēli.

Uzņemšanas kārtība

Iesniegums

Anketa

mob.jpg

Aprunāšana klases biedru saziņas vietnēs,  rupjību rakstīšana, nepiedienīgu attēlu sūtīšana, izslēgšana no kopīgās sarakstes grupas, vienaudžu fotogrāfiju izķēmošana, viltus profilu veidošana ir tikai daļa no tā, kā bērni viens otru pazemo interneta vidē.

Šāda rīcība ir emocionāla vardarbība un, saskaroties ar pazemošanu virtuālajā vidē, bērnam vai jaunietim var rasties nepatika apmeklēt skolu, pasliktināties sekmes, var  būt grūtības komunicēt ar vienaudžiem, var parādīties psihosomatiskas slimības izpausmes.

Šobrīd populārākajos sociālajos tīklos, tajā skaitā Tik-Tok aplikācijā, drīkst reģistrēties no 13 gadu vecuma, bet WhatsApp tikai no 16 gadu vecuma.

Atbalstu var saņemt, vēršoties vietnē Drossinternets.lv,, kā arī konsultējoties Valsts bērnu tiesību inspekcijā un pie likumsargiem. Informējiet klases audzinātāju vai sociālo pedagogu, ja saskaraties ar kibermobinga pazīmēm!

Tiešsaistē rodas pārākuma sajūta, ilūzija, ka nav kontroles un var darīt, ko grib, var palikt anonīms un sods netiks piemērots, bet tas ir maldīgs uzskats.

Internets ir uzskatāms par publisku telpu, un jebkurš likumpārkāpums virtuālajā vidē pret personu ir tāpat sodāms kā reālajā dzīvē.

Vecākiem ir jāpārvalda saturs, kuru bērns vai jaunietis skatās virtuālajā vidē vai pārsūta citiem, jāzina, kāda veida komunikāciju bērns izmanto sarakstē ar vienaudžiem. Jāizvērtē, kādas aplikācijas bērnam ir nepieciešamas viedierīcē un cik daudz laika tiek pavadīts pie tām.

Ozolnieku vidusskolas Atbalsta komanda vēl visiem savstarpēji veiksmīgu komunikāciju!

Šogad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju akcijā „Lielā Talka 2018” piedalīsies 28.aprīlī, taču mēs, Ozolnieku vidusskolas skolēni un darbinieki, talkosim 21.aprīlī!

Katra klase vienu mācību stundu (skatīt tabulu) dosies sakopt kādu no skolas tuvumā esošajām teritorijām (talkas dienā tiks pateikts).

Mācību stunda Klases
1. 7.b; 8.b; 9.b
2. 3.b; 3.c; 10.
3. 2.a; 2.c; 2.d; 11.; 12.ab
4. 1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 2.b; 3.a; 5.c; 9.a
5. 7.a; 7.c; 4.a; 4.b; 4.c; 4.d
6. 5.a; 5.b; 6.c
7. 6.b; 8.a; 8.c

 

Citas klašu grupas