23.augustā Liepājā notika izglītības līderu forums, kura devīze:  darīt vēl labāk. Mūsdienīgā izglītībā viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir attīstīt prasmi mācīties – skolēniem, skolotājiem un visai sabiedrībai. Forumā pieredzējuši izglītības un citu nozaru eksperti dalījās zināšanās par pozitīvās ietekmes īstenošanu ikdienā, iedvesmojot ikvienu ne tikai darīt, bet darīt vēl labāk. Esot pārejas posmā uz jaunu izglītības standartu, kura mērķis ir 21. gadsimta zināšanu, prasmju un attieksmju attīstīšana, forumā tika meklētas atbildes uz jautājumiem:

29.jūnijā Ozolnieku vidusskolas 12.klašu absolventi saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību un Centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības sertifikātus. Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šogad tas ir nedaudz uzlabojies. Valstī vidējais apguves līmenis - 49,1%, Ozolnieku vidusskolā – 51,26% , tas ir, par 6,26% labāk nekā pagājušajā gadā.

Centralizētos eksāmenus kārtoja 18 skolēni - latviešu valodā vidējais apguves līmenis - 51,80%, angļu valodā - 64,70% un matemātiku nokārtoja par 11,81% labāk nekā pagājušajā gadā – 36,21%.

Skolēni kārtoja arī izvēles eksāmenus:

Ķīmiju kārtoja – 1 skolēns

Vēsturi – 1 skolēns

Krievu valodu – 1 skolēns

Ekonomiku – 1 skolēns

Informātiku – 5 skolēni

Ģeogrāfiju – 13 skolēni

Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!

Iecerētā sporta un mākslas priekšmetu nedēļa 5.- 9. klasei ritēja veselu mēnesi, jo līdz pašām maija beigām skolēni darbojās dažādās aktivitātēs šajos priekšmetos!

Kā jau katru gadu, arī šogad, mēs - metodiskās grupas skolotāji -  izvēlējāmies pasākumus rīkot mācību gada beigās. Tēma - vienmēr aktuāla - "Esi vesels!". Vislielākā rosība šī mēneša laikā bija mājturības stundās, kad zēni un meitenes mainījās grupām. Zēni gatavoja daudzveidīgus ēdienus, uzsvaru liekot uz veselīgu ēdienu izvēli un gatavošanu, bet meitenes darināja jaukas un noderīgas lietas no koka. Vizuālās mākslas stundās skolēni zīmēja plakātus un veidoja kolāžas, kuras papildināja ar veselīga uztura un dzīvesveida ieteikumiem. Tos var apskatīt 3. stāva A korpusā un 301. telpā.

Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...
Maijs - sporta un mākslas prie...

 

25.maijā JND uz tikšanos tika aicināti Jelgavas un Ozolnieku novada 5. - 12. klašu radošākie skolēni – labākie domrakstu rakstītāji. Šādu pasākumu organizēt ierosināja mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Agnese Čīka, un pirmajā reizē uz to ieradās veiksmīgākie domrakstu autori no Aizupes pamatskolas, Elejas, Kalnciema un Ozolnieku vidusskolas. Tikšanās pirmajā daļā skolēni lasīja savus labākos domrakstus. Mūsu skolu pārstāvēja 5. a klases skolniece Laura Poča (skolotāja L. Andersone) un 11. klases audzēkne Līva Sloka (skolotāja A. Čīka). Visi dalībnieki saņēma pateicības un dāvaniņas.

Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...

 

Godināto saraksts

18.maijā Ozolnieku Tautas namā kopā pulcējās Ozolnieku novada skolu  skolēni - mācību priekšmetu olimpiāžu, Jelgavas un Ozolnieku novadu organizēto konkursu uzvarētāji, labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, interešu izglītības skates laureāti, viņu vecāki un skolotāji.  Viskuplākais pasākuma dalībnieku skaits bija no Ozolnieku vidusskolas - kopā 41 skolēns, šo skolēnu vecāki un 25 skolotāji - tika apbalvoti par izcilu sniegumu 2016./17.m.g..

Pirmās vietas iegūtas Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, matemātikas, mūzikas, ģeogrāfijas, sākumskolas matemātikas olimpiādēs. Otrās un trešās vietas izcīnītas bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, ķīmijas, fizikas,  angļu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas, sākumskolas  matemātikas olimpiādēs.

Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums

 

16.maijā Ozolnieku vidusskolā viesojās asoc. prof. Vilnis Pīrs un prof. Dainis Berjoza no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta. Viņi stāstīja par 10. pneimobiļu sacensībām, kuras notika 2017. gada 4.- 6. maijā Egerā, Ungārijā, ko rīkoja AVENTICS rūpnīca. Tajās piedalījās vairāk nekā 50 studentu komandas no visas Eiropas ar pašu uzbūvētiem pneimobiļiem.  Pneimobiļu galvenais konstruktors Mārtiņš Ziemelis ir Ozolnieku novada iedzīvotājs. Pneimobiļu tapšanā piesaistīti vairāki sponsori un viens no sponsoriem ir arī Ozolnieku novada dome.

Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...

 

12.maijā pie mums notika radošā darbnīca - praktikums Jelgavas un Ozolnieku novada mājturības un tehnoloģiju skolotājiem. Tēma - Dažādu tehnoloģiju izmantošana suvenīru izgatavošanā

Praktikumu vadīja skolotājs Dainis Šantars

Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums

 

Nu jau kā tradīcija katru pavasari Ozolnieku vidusskolā ir 9. klašu mācību ekskursija uz Latvijas Saeimu un Augstāko tiesu. Arī šogad 27. aprīlī  devāmies uz šīm valsts galvenajām institūcijām. Rīta pusē skolēniem tika dota iespēja paskatīties, kā norit darbs Saeimas sēdē, kā arī apmeklēt telpas, kurās deputāti strādā gan pirms, gan pēc sēdēm.

Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...