Latvijas Ekoskolu apbalvošanas pasākums

19. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 125 skolas saņēma  prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 57 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Izvērtējot iepriekšējā mācību gada darbu un aktivitātes,  arī Ozolnieku vidusskolai tika piešķirts Latvijas Ekoskolu  sertifikāts un Ekoskolas nosaukums.Tas ir augstākais  novērtējums ,ko skola  var iegūt  darbojoties Ekoskolu programmā pirmo gadu.

Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...

Apbalvošanas svinību pasākums noritēja divās daļās – pirmajā daļā skolas saņēma apbalvojumus un varēja  iepazīties ar labās prakses piemēriem no kolēģu darba. Uz apbalvošanas pasākumu bija ieradušies gan skolēni ,gan skolotāji ,gan izglītības iestāžu vadītāji. Apbalvošanas pasāķumu vadīja Ekoskolu programmas koordinatori Latvijā  Daniels Trukšāns un Edmunds Cepurītis. Apbalvoto skolu rindās ir 21 skola, kas Zaļo karogu saņēma  pirmo reizi, gan arī divas skolas, kas saņēma  Zaļo karogu jau trīspadsmito gadu pēc kārtas! Lai saņemtu Ekoskolu apbalvojumus, skolām visa mācību gada garumā ir jāīsteno vides izglītības programma un jāiesaistās apkārtējās vides pārvaldībā, kā arī jācenšas videi draudzīgās praksēs iesaistīt arī apkārtējo sabiedrību.

Pēc skolu apbalvošanas un aicināto viesu uzrunām  sākās   pasākuma otrā daļa ,kuru ievadīja  kampaņas “Solis pasaulē” atklāšana, ko  organizē Vides izglītības fonds sadarbībā ar UNESCO Latvijas nacionālo komisiju, LAPAS (Latvijas platformu attīstības sadarbībai) un LAPSA (Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociāciju). Kampaņas mērķis ir veicināt dažādu iestāžu un skolu pārstāvju sadarbību, lai veicinātu vides un globālās izglītības tēmu apskatīšanu mācību saturā. Saistībā ar kampaņu Ekoskolām un citiem interesentiem šogad būs iespēja piedalīties ikgadējās Ekoskolu Rīcības dienās, Globālās izglītības nedēļā un starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaulē lielākā mācību stunda”.

Apbalvošanas pasākums noslēdzās ar Ekoskolu pārstāvju kopīgo gājienu, kas šogad bija  veltīts tieši kampaņas “Solis pasaulē” atklāšanai. Mēs , gājiena dalībnieki, devāmies cauri Vecrīgai uz Izglītības ,Ārlietu un Vides  aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Gājienā savstarpējas sadarbības nepieciešamība tika simboliski parādīta, savijot katras skolas atvestu pavedienu lielā zināšanu, rīcību un apņemšanās kamolā, kuram  akcijā tika  aicināti savu apņemšanos pievienot arī vairāku valsts institūciju – VARAM, IZM un ĀM – pārstāvji.

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kurš Latvijā darbojas jau četrpadsmit gadus. Ekoskolu programmā Latvijā šobrīd darbojas vairāk kā 200 izglītības iestādes (no pirmsskolām līdz pat augstskolām), bet visā pasaulē programmā ir iesaistītas vairāk nekā 49 000 skolas. Iepriekšējā mācību gadā Latvijā plīvoja 117 Zaļie karogi. Šīs balvas skolām tiek piešķirtas uz vienu mācību gadu un ikreiz jānopelna no jauna. Lēmumu par skolu apbalvošanu pieņem Ekoskolu programmas Nacionālā žūrija, kuras sastāvā ir VARAM, IZM un citu valsts institūciju, kā arī sabiedrisko vides aizsardzības un izglītības organizāciju pārstāvji.

Ekoskolu Programmu Latvijā īsteno Vides izglītības fonds, kas nodrošina visu Starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental Education – FEE International) programmu darbību un attīstīšanu.