Nodarbība par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību

Pagājušo ceturtdien, 5. aprīlī, Ozolnieku vidusskolā viesojās  Pasaules Dabas fonda direktors Jānis Rozītis un uzņēmuma ‘’Tetra Pak Latvia’’ pārstāve Ilze Maskalāne.   Lekcijā  piedalījās 9.-12.klašu skolēni.

Jānis Rozītis savas  lekcijas  laikā dalījās ar interesantiem un viegli uztveramiem faktiem par ekoloģijas problēmām pasaulē un kādu ietekmi  tās atstāj uz   Latviju. Savā prezentācijā viņš  uzskatāmi, ar diagrammu palīdzību,  bija  attēlojis, cik ļoti mūsdienu pasaule izmanto dabas resursus, neapzinoties kādas sekas tas var radīt. Viņš arī skaidroja, ka visas pārmaiņas ko izjūtam mēs, šeit Latvijā, rodas no pārmērīgas dabas resursu izmantošanas, bioloģiskās daudzveidības izzušanas un piesārņojuma.

Nodarbība par klimata pārmaiņā...
Nodarbība par klimata pārmaiņā...
Nodarbība par klimata pārmaiņā...
Nodarbība par klimata pārmaiņā...
Nodarbība par klimata pārmaiņā...
Nodarbība par klimata pārmaiņā...

 

Savukārt Ilze Maskalāne savu lekcijas daļu aizpildīja ar informatīviem datiem par to, cik ļoti atkritumu šķirošana ir nozīmīga dabai. Viņa arī lika atcerēties, ka mēs esam dabas daļa, un ka tieši daba mums nodrošina visu, kas vajadzīgs izdzīvošanai. Lektore uzsvēra, ka par dabu  ir jārūpējas tikpat  kā par sevi pašu. Lekcijas beigās skolēniem  bija iespēja iepazīties ar alternatīviem, veikalos pieejamiem produktiem, kuru iepakojumu pārstrādei nav nepieciešama jaunu resursu izmantošana.  Skolēni  dāvanā saņēma ūdens pudeli, kuras iepakojums ir ražots no pārstrādāta iepakojuma. Skolēni bija pārsteigti un nespēja noticēt, ka  ūdeni šādā iepakojumā vēl nav iespējams iegādāties Latvijas veikalos.

Skolēni  arī pēc lekcijas apsprieda dzirdēto un pozitīvi novērtēja  lekcijas saturu.

9.a klases skolniece Laura Kristiāna Jureviča