Konference “Jānim Grestem - 140”

20. maijā piedalījos Skolu Muzeju biedrības un Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja organizētajā konferencē “Jānim Grestem - 140”.

Jānis Greste bija dabas zinību skolotājs, ģeologs, pētnieks, kolekcionārs, literāts, jaunu pedagoģijas atziņu ieviesējs, muzejnieks. Viņš ir mūsdienu projektu un zinātniski pētniecisko darbu metodes radītājs, vairāku muzeju izveidotājs (Mineraloģijas muzejs, Rakstniecības muzejs, Latviešu skolu vēstures muzejs).

Pasākums izvērtās daudzveidīgs, izzinošs, interesants.

Konferencē Jānim Grestem veltīto izstādi atklāja un prezentēja tās autors, vēstures pētnieks Andrejs Dābols. Ar viņa bērnības zemi- Alsviķiem iepazīstināja kultūrvēsturnieks Jānis Polis, par Jāņa Grestes darbu Valmierā stāstīja Valmieras Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Ineta Amoliņa, bet par viņa darbību Jelgavas 2. ģimnāzijā (1922 - 1934) - Jelgavas Valsts ģimnāzijas muzeja speciāliste Laima Ozoliņa. Bija filmas “Kultūrzīmes. Jānis Greste.” fragmentu demonstrējums, bija fotostāsts par Jāni Gresti.

Ar Jāņa Grestes muzeju kustību 20. un 21. gadsimtā iepazīstināja un rosināja diskutēt RIIMC Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja Zinaida Soboļeva.

Domāt lika apkopotie Jāņa Grestes aforismi. Lūk, daži:

  • “Ja divi dara vienu un to pašu, tad rezultāts var arī nebūt viens un tas pats.”
  • “Vajag labu acu un dziļi pārdomātas pieejas, lai varētu pareizi novērtēt audzināšanas rezultātu.”
  • “Nevis tas ir svarīgākais, ko tu dari, bet - kā tu dari.”

Maija Kārkliņa,
skolas muzeja pedagogs