Skolēnu Autobuss

Ozolnieku vidusskolas

Skolēnu autobusu kustības grafiks

Mazais loks

 1. 7:45 Raubēni (pilsētas 11.maršruta gala pietura)

pa Akmeņu ceļu, Meža ceļu, Langervaldes ielu

 1. 7:48 Tipogrāfijas krustojums
 2. 7:55 Brankstūri (DUS „Astarte”)
 3. 7:57 Strauti (aiz pieturas „Cīruļi”)
 4. 8:00 Spartaks (A-pieturā)
 5. 8:02     Brankas  (Parka iela 4)
 6. 8:04     Mežrubeņi (A-pietura)
 7. 8:06     Iecēni
 8. 8:10     Eglaines iela
 9. 8:12     Aizupe (galapunkta pietura)
 10. 8:20     Ozolnieku vidusskola

marsruts1(mazaisloks).jpg

Lielais loks

 1. 7:10 Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)
 2. 7:14     Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)
 3. 7:17     Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)
 4. 7:20     Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)
 5. 7:30     Jaunpēternieku centrs
 6. 7:34     Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)
 7. 7:37     Dalbes dz-ceļa stacija
 8. 7:41     Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)
 9. 7:44     Saulgrieži (pirms Laicēniem)
 10. 7:47     Vērdiņi (Buļļi)
 11. 7:52     krustojums aiz tilta pār Cenas upi
 12. 7:57     Stēgas
 13. 8:02     Ziedari (Cenas ciemats)
 14. 8:10     Līcīši (A-pietura „Cenas”)
 15. 8:12     Iecavkrasti
 16. 8:20     Ozolnieku vidusskola

marsruts2(lielaisloks).jpg

Atpakaļ no Ozolnieku vidusskolas

14:20 pa lielā loka maršrutu - 55 km

                   14:20   Ozolnieku vidusskola

                               Ozolnieku Tautas nams

                                Aizupe (A-pietura)

                                Eglaines iela

                                Iecēni

                                Mežrubeņi

                                Brankas

                                Spartaks

                                Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)

                                Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)

                                Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)

                                Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)

                                Jaunpēternieku centrs

                                Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)

                                Dalbes dz-ceļa stacija

                                Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)

                               Saulgrieži (pirms Laicēniem)

                               Vērdiņi (Buļļi)

                               1.krustojums aiz tilta pār Cenas upi

                               Stēgas

                               Ziedari (Cenas ciemats)

                               Līcīši (A-pietura „Cenas”)

                  15:30   Iecavkrasti

16:40 pa mazā loka maršrutu līdz Raubēniem un atpakaļ pa lielo loku - 68 km.

                   16:40   Ozolnieku vidusskola

                               Ozolnieku Tautas nams

                               Aizupe (A-pietura)

                               Eglaines iela

                               Iecēni

                               Mežrubeņi

                               Brankas

                               Spartaks

                               Strauti

                               Brankstūri

                               Tipogrāfijas krustojums

                               Raubēni

                               Brankas, traktortehnika (Baltpēteru ceļa sākums)

                               Ņurdas (aiz Lieģu / Branku dīķa)

                               Dzintariņi (aiz Jaunzemju kapsētas)

                               Kalēji (aiz Dumpjiem un Briežiem)

                               Jaunpēternieku centrs

                               Dalbes ciemats (pie Alejas ielas un Ozolu ielas)

                               Dalbes dz-ceļa stacija

                               Pagrieziens uz Damradiem (pa kreisi uz Vītoliņiem)

                               Saulgrieži (pirms Laicēniem)

                               Vērdiņi (Buļļi)

                              1.krustojums aiz tilta pār Cenas upi

                              Stēgas

                              Ziedari (Cenas ciemats)

                              Līcīši (A-pietura „Cenas”)

                  18:20   Iecavkrasti