Skolas padome atgādina

Ievērosim Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumus - „Izglītojamo pienākumi, uzvedības noteikumi un darba organizācija Izglītības iestādē”.

27.11. punkts - Rūpēties par savu veselību, tai skaitā ievērot personīgo higiēnu, ievērot tīrību iestādē un sanitāri higiēniskās prasības koplietošanas telpās.

33. punkts - Maiņas apavi obligāti 1. – 4. klašu izglītojamiem, 5.-12. klašu izglītojamiem maiņas apavi vai kārtīgi notīrīti ielas apavi.

Skolas padomes 13.01.2016. sēdes lēmuma 9. punkts - Nelabvēlīgos laika apstākļos (sniegs, šķīdonis, lietavas) vecākiem jānodrošina maiņas apavu esamību.

Rūpēsimies par tīrību skolā un savu veselību!