Informācija 1. klašu vecākiem

1.klašu vecāku sapulce Ozolnieku vidusskolā 24.08.2017. plkst.18.00

 

Individuālās sarunas ar 1.klašu audzinātājām 25.08.-31.08.2017.

(iepriekšēja pieteikšanās pie klašu audzinātājām pēc vecāku sapulces)

 

Skolas vestes pasūtīšana www.skolenuformas.lv (meklēt- Ozolnieku vidusskola)

Ja pasūtījums tiks veikts līdz 15.06.2017., tad vestes varēs saņemt līdz 31.08.2017.

 

Skolēna individuālo mācību līdzekļu sarakstu skatīt skolas mājas lapā