2015./2016.mācību gadā skolā tika ieviesta programma "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" jeb, kā mēs to īsāk dēvējam, APU.

Šajā mācību gadā tā tika pārveidota un ieviesta nedaudz savādākā veidā kā iepriekšējā mācību gadā. Arī apbalvoju sistēma tika pārveidota - klases par katru mācību stundu var nopelnīt žetonus; sakrājot noteiktu žetonu skaitu, klases nopelna 1., 2., 3. vai 4.līmeņa apliecinājumus un var iegūt katram līmenim atbilstošas balvas. Šobrīd 1.līmeni ir sasniegušas sekojošas klases - 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 9.b, 10., 11.ab, 12.ab.

"Pulkā eimu, pulkā teku" ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu – jauniešu centros vai kā pulciņi kultūras namos. Visa mācību gada garumā šī programma piedāvā bērniem piedalīties dažādos tradicionālās kultūras konkursos. Pirmais šajā programmā ir stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa".

"Knipatu" Elvisa Lielā stāstni...
"Knipatu" Elvisa Lielā stāstni...
"Knipatu" Elvisa Lielā stāstni...

 

Ekoskolu Rīcības dienas notika no 7. līdz 13. novembrim un bija veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanai. Pieņemtie 17 mērķi apraksta mūsdienu pasaules galvenās problēmas un piedāvā to risinājumus. Četri no mērķiem veltīti vides aizsardzībai.

Rīcības dienas 2016
Rīcības dienas 2016
Rīcības dienas 2016
Rīcības dienas 2016
Rīcības dienas 2016
Rīcības dienas 2016

 

3. decembrī Rīgā, Dabas muzejā notika konkursa „Cielavas gudrības” pirmās kārtas  „Zeme” klātienes konkurss.

Konkursa atlases kārtai  tika iesūtīti vairāk kā 120 komandu darbi. Apkopojot un izvērtējot   iesūtītos darbus, konkursa organizatori uzaicināja uz klātienes kārtu muzejā  10 labākās komandas. Starp tām bija arī mūsu skolas  5. b klases komanda „Īsā priede.”

Panākumi konkursā „Cielavas gu...
Panākumi konkursā „Cielavas gu...
Panākumi konkursā „Cielavas gu...
Panākumi konkursā „Cielavas gu...
Panākumi konkursā „Cielavas gu...

 

Noslēgušās Jelgavas novada, Ozolnieku novada 50.skolēnu sporta spēles basketbolā. Varam priecāties par Ozolnieku vidusskolas komandu sniegumu. Mūsu "C."grupas (2004.g.dzimušie un jaunāki) zēni 12.komandu konkurencē izcīnīja 2.vietu-sudraba medaļas.

29. novembrī Ozolnieku vidusskolas pirmie "Awardieši" piedalījās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award Latvijā 10. gadadienas svinībās, goda viesu Viņa Karaliskās Augstības Veseksas grāfa un Viņas Ekselences Dr. Vairas Vīķes-Freibergas klātbūtnē. Līdzīgi kā citviet pasaulē,  vakar tika pasniegti zelta apbalvojumi The Duke of Edinburgh’s International Award tiem jauniešiem, kas sasnieguši savus individuālos programmas Award zelta līmeņa izvirzītos mērķus. Arī mēs, Ozolnieku vidusskolas pirmie AWARDieši, esam lepni par saviem vienaudžiem, kas jau ir paveikuši tik lielu darbu sevis pilnveidošanā un ceram, ka AWARD jauniešu pulks  Ozolniekos nākotnē tikai kuplos un arī mūsējie mērķi viens pēc otra tiks īstenoti.

Foto: Ilmārs Znotiņš

Edinburgas hercoga starptautisko zelta apbalvojumu pasniegšana Melngalvju namā 29.novembrī