Vēstures nedēļas ietvaros skolā notika nu jau tradicionālais konkurss 5. klasēm “Ko Tu zini par savu skolu?”.

Gatavojoties konkursam, skolēni noskatījās prezentācijas “Ozolnieku skola Latvijas 98 gados” un “Skolas ceļš”, iepazinās ar skolas muzeja izveidi un tā ekspozīciju. Daudzi skolēni ceļu uz muzeju atrada arī starpbrīžos, lai labāk iegaumētu redzēto un dzirdēto.

Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...

Latviešu valodas nedēļas ietvaros 15. novembrī notika Ozolnieku vidusskolas  latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klašu skolēniem. No katras klases tika izvirzīti 3 dalībnieki, kuri mērojās spēkiem dažādu  radošu un "āķīgu" valodas uzdevumu veikšanā.

Kā jau katrā olimpiādē, svarīgas ir gan zināšanas, gan spēja tās likt lietā, bet arī bez atjautības un veiksmes neiztikt!

Latvijas un Vācijas nemateriālie kultūras mantojuma dārgumi

Kopš mūsu skola ir pievienojusies UNESCO Asociēto skolu projektam – Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas skolu tīklam pasaulē izglītības jomā, mēs apzinātāk piedomājam par Latvijas dārgumu - mūsu valsts un tautas vērtību – cildināšanu.

UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016
UNESCO nedēļa 2016

16. novembrī 1. klašu koris kopā ar savu skolotāju Agitu Babri devās uz PII "Zīlīte" filiāli, lai piedalītos Latvijas Dzimšanas dienas pasākumā. Liels bija mazo dziedātāju satraukums, jo šis bija mūsu pirmais koncerts, mūsu pirmais solis Lielās skatuves pieredzē. Tomēr uztraukumu mazināja atkalredzēšanās prieks ar bijušajām audzītēm un auklītēm, kā arī lielo un mazo klausītāju atbalsts un uzmanība mūsu priekšnesuma laikā.

Liels paldies mūsu tuvākajiem kaimiņiem par uzaicinājumu un skaisto, vitamīniem bagāto pārsteigumu!

14. novembrī Rīgā notika projektā “Ēdam atbildīgi!” iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās, kurā skolotājas papildināja savas zināšanas par atbildīgu pārtikas patēriņu, pārrunāja aktualitātes, dalījās līdzšinējā pieredzē.

Seminārā piedalījās Lāsma Ozola no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra. Lektore  palīdzēja uzzināt vairāk par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī. Bet  Jana Simanovska no Ekodizaina kompetences centra dalījās  praktiskos padomos izaicinājumu pārvarēšanai un aktīvai skolu jaunatnes iesaistei projekta aktivitātēs.

Projekta “Ēdam atbildīgi!”semi...
Projekta “Ēdam atbildīgi!”semi...
Projekta “Ēdam atbildīgi!”semi...