CE eksāmeni pārcelti uz maiju!

Citāts no IZM mājas lapas:

Pārtrauc valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi. Svešvalodu eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020.gada 12.-15. maiju.

• angļu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 12. maijā, mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;

• krievu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15 maijā.

Centralizētie eksāmeni 12. klasei angļu valodā un krievu valodā notiek pēc iepriekšējā grafika.

CE angļu val. rakstu daļa - 17.03.2020. pl.10.00-14.15, mutvārdu daļa - 18.03.2020. no pl.9.00 pēc saraksta, 206.kab.

CE krievu valodā rakstu un mutvārdu daļa  - 19.03.2020., pl. 10.00 Elejas vidusskolā

No 23. – 28. februārim desmit mūsus skolas skolēni – Katrīna Brika Dravniece (7.a), Beatrise Tauriņa (7.a), Elīza Zeltiņa (8.b), Kārlis Strautnieks (9.a), Eva Vīnava (9.a), Sigita Vīnava (9.a), Marta Anna Stinka (9.a), Megija Grundmane (9.a), Krista Amanda Miļūna (9.a) un Lea Kice (10.kl.) un divas skolotājas – Laura Plota un Inese Mičule devās uz Zviedrijas ziemeļiem, Arvidsjauru, Fredhemsskolan skolu, lai piedalītos Nordplus mobilitātes projekta “Back to the Nature for Sustainable Future” noslēdzošajā sanāksmē.

Sanāksmes tēmas ietvaros “Videi draudzīga mājvieta” skolēni piedalījās dažādos grupu darbos un šo nedēļu:

 • pavadīja dzīvojot viesģimenēs un iepazīstot zviedru skolēnu ikdienas dzīvi, zviedru kultūru;
 • iepazina projekta dalībniekus sadraudzības spēlēs un aktivitātēs;
 • iepazina Fredhemsskolan skolu un ikdienas noteikumus tajā;
 • prezentēja savus līdzatvestos mājasdarbus “Heating ways in your country” par māju apkures veidiem, lai aktualizētu dabai draudzīgas alternatīvas;
 • dalījās pieredzē par ZeroWaste paradumiem savās ģimenēs pēc “5R’s” metodes (Recycle, Reuse, Refuse, Repurpose and Rot), veidojot informatīvus plakātus;
 • projektēja EKO māju 3D modeļus datorprogrmmā “SketchUp”;
 • devās mācību ekskursijā uz vietējo siltumapgādes rūpnīcu;
 • orientējās Arvidsjauras pilsētā, iepazīstoties ar ievērojamākajiem apskates objetiem;
 • iepazina sāmu kultūru un tradīcijas, noklausoties lekciju un apmeklējot brīvdabas muzeju;
 • baudīja sniegu un ziemas aktivitātes – slēpošanu, slidošanu, hokeja spēlēšanu un šļūkšanu no kalna uz matračiem;
 • veidoja māju modeļus (no kartona un citiem materiāliem) un prezentēja savus māju modeļus grupās.

Nedēļas aktivitātes noslēdzās ar kopīgu pavadītu atvadu vakaru skolā, kurā zviedru skolēni cienāja projekta dalībniekus ar vietējiem ēdieniem un organizēja dažādās spēles un aktivitātes.

Liels prieks par Nordplus projekta sniegto iespēju paplašināt Ozolnieku vidusskolas skolēnu redzesloku, pielietot angļu valodas prasmes reālās dzīves situācijās un padziļināt zināšanas vides aizsardzības jautājumos.

20200312_233647_resized_1.jpg20200312_233725_resized_1.jpg

20200312_233740.jpg

kalendars: 11.03.20

Ir noslēgusies “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2019” lasīšanas sezona.

Jau maijā tika sagādāta grāmatu kolekcija, klasēm piedāvāti grāmatu saraksti, bet aktīvā lasīšana sākās septembrī. Sākumskolas lasītājus atbalstīja pedagogi, bet 5+ (1.-2. klašu) grupas dalībnieku lasīšanas procesam sekoja liela daļa vecāku. Reizēm gan prieku par lasīšanu mazināja kādas grāmatas ilgā gaidīšana,  ja citiem “aizmirsās” savlaicīgi to atdot bibliotēkā.

Rezultātā grāmatas izlasīja un novērtēja (aizpildot elektronisku anketu) 118 Ozolnieku vidusskolas dalībnieki. Mūsu lasītāju kopējais vērtējums arī šogad  sakrita ar citu Latvijā un ārvalstīs dzīvojošo žūrijas dalībnieku vērtējumu. Ar vietu sadalījumu var iepazīties https://lasamkoks.lv/lat/bernu_un_jauniesu_zurija/rezultati/2649-bernu-jauniesu-un-vecaku-zurijas-2019-rezultati

Ļoti svarīga ir ģimeņu iesaistīšanās kopīgā lasīšanā, tāpēc Lielajos lasīšanas svētkos – noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā mūsu skolas lasītājus pārstāvēja Līcīšu ģimene. Grāmatas lasīja un vērtēja gan brāļi Justs un Jānis, gan mamma Jana.

Vecāku žūrijā īpaši tiek aicināti piedalīties vīrieši - tēvi un vectēvi. Arī mūsu lasītāju vidū pirmoreiz bija tētis – Gints Jasevičs.

 Sadarbojoties ar 4.b un 3.b klases audzinātājām, šīm klasēm lasītavā piedāvājām tikšanos ar grāmatas “Plastmasas huligāni” autori Agnesi Vanagu. Autore kā grāmatā, tā tikšanās laikā pārsteidzoši aizraujošā veidā lika paraudzīties uz vides piesārņojuma problēmu. 23. janvārī vēl nebija zināms, ka žūrijas lasītāji grāmatu “Plastmasas huligāni” ierindos 2. vietā.

20200123_093208(1)_resized.jpg20200123_095355_resized.jpg20200123_095506_resized.jpg

Latvijas Republikas Labklājības ministrija un organizatora pārstāvis SIA „Nords Portret Novelli” aicināja vidusskolēnus piedalīties radošo darbu konkursā un izveidot stāstu par vienu dienu kāda īpašā cilvēka dzīvē, parādot šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo-par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kādi ir viņa sapņi un mērķi. Cilvēkam, par kuru veido stāstu, jāpārstāv kāda no šīm grupām- cilvēks ar garīgā rakstura traucējumiem , bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte vai ārpusģimenes aprūpē esošs bērns.

10.klases skolniece Evija Jureviča uzdrošinājās iejusties jaunā žurnālista lomā un uzrakstīja stāstu, kura galvenā varone ir Ozolnieku vidusskolas 4. klases skolniece Monta Vasara- Beķere. Montai ir reta slimība un viņa jau no divu gadu vecuma ir Vācijas bērnu ortopēdiskās slimnīcas ārstu aprūpē. Evijas stāstā Montas galvenās īpašības ir labsirdība un labestība, neatlaidība un cerība, ka viņa kādreiz varēs patstāvīgi staigāt , neizmantojot palīgierīces. Monta spēj priecāties par mazām uzvarām un sasniegumiem, prot novērtēt pašu dārgāko, kas viņai ir- ģimeni.

Paldies Evijai par uzdrīkstēšanos veidot stāstu un Montai par atklātību un sirsnību!

2019./2020.mācību gada  II. semestris  tāpat, kā konkurss „Gada klase 2020”, aktīvi rit uz priekšu! 

Sagaidot pavasara pirmos vēstnešus, ir apkopoti aktuālie konkursa rezultāti!

gk.jpg

Rezultāti vēl nav akmenī kalti!  Cīņa turpinās!

Par konkursu „Gada klase 2020”:

Uzsākoties 2019./2020.m.g. tika izsludināts konkurss „Gada klase 2020”, kura mērķis veicināt skolēnu mācību motivāciju, atbildību un sabiedriskās aktivitātes, bet arī saliedēt klašu kolektīvus.

Visa gada garumā tiek noskaidrots  aktīvākais, savstarpēji atbalstošākais un saliedētākais klases kolektīvu 7.-12.klašu posmā. Galvenie kritēriji: klases vidējā atzīme, klases izaugsme (kuru vērtēsim visa mācību gada beigās), klases vidējā atzīme sporta mācību priekšmetā, aktivitāte APU programmā, kā arī klases ārpusstundu aktivitātes.

Konkurss notiek sadarbībā ar uzņēmumu „Ozolaivas” un tā vadītāju Mārci Laidiņu, kurš arī nodrošina konkursa galveno balvu – vienas dienas laivu brauciens visai klasei!