Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa "Knipati" šogad veiksmīgi sevi parādījuši skatēs, konkursos un tikuši pie iespējas doties uz bērnu un jauniešu festivāla "Pulkā eimu, pulkā teku" nacionālo sarīkojumu Saldū 21.-22.maijā. Taču līdz tam jāizpilda kāds mājas darbs - katram skolēnam jāizveido savs zirgs.

Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
 

14. aprīlī pie mums viesojās interneta portāla "cert.lv" pārstāvis Egīls Stūrmanis, kurš atraktīvā un interesantā veidā 4.-8. klašu skolēniem stāstīja par drošību internetā, par iespējamajiem apdraudējumiem, par personas datu aizsardzību, kā arī izstāstīja, kā labāk veidot paroles interneta vidē.

Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
 

Tā ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas iegūt profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību, kas nozīmē – ar 9. vai 12. klases atestātu. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau ieguvuši profesiju augstskolā vai profesionālās izglītības iestādē, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējo 12 mēnešu laikā.

Katru pavasari AS "Latvijas valsts meži" (LVM) aicina skolas un citus dabas draugus piedalīties gadskārtējās Meža dienās visā Latvijā – iepazīt, izzināt, stādīt mežu, izlikt putnu būrīšus un sakopt dabu no atkritumiem! Meža dienām ir senas tradīcijas, tās tiek rīkotas ar mērķi veicināt cilvēku izpratnes veidošanos par mežu un meža nozari.

6. aprīlī 6.b klase devās uz Rīgu, lai iepazītos ar vairākiem projekta „nacionālie dāŗgumi” apskates objektiem.

„Nacionālo dārgumu” meklējumos
„Nacionālo dārgumu” meklējumos
„Nacionālo dārgumu” meklējumos
„Nacionālo dārgumu” meklējumos
„Nacionālo dārgumu” meklējumos
„Nacionālo dārgumu” meklējumos
 

8. aprīlī Ānes kultūras namā Ozolnieku novada jauniešiem norisinājās radošā NEdarbnīca - informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju radīšanā. Pasākumā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas jaunieši no vidusskolas klasēm.

Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca