8. aprīlī Ānes kultūras namā Ozolnieku novada jauniešiem norisinājās radošā NEdarbnīca - informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju radīšanā. Pasākumā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas jaunieši no vidusskolas klasēm.

Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
 

Latvijas Stādu Audzētāju biedrība, sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Eiropas Savienības atbalstu  jau piekto gadu organizē projektu - konkursu 1.-6. klašu skolēniem „Dārznīca.”

Projekts-konkurss ”Dārznīca”
Projekts-konkurss ”Dārznīca”
Projekts-konkurss ”Dārznīca”
Projekts-konkurss ”Dārznīca”
Projekts-konkurss ”Dārznīca”
Projekts-konkurss ”Dārznīca”
 

Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” jau sen iemantojis lielu slavu bērnu un jauniešu folkloras kopu vidū. Šis ir viens no konkursiem plašāk zināmajā bērnu un jauniešu izglītības programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”.

"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
 

Skolēni, kuri iepriekšējā mācību gadā panākumus guva dažādos mācību priekšmetu konkursos un olimpiādes, kuri aktīvi līdzdarbojās skolas interešu izglītības pulciņos un kuri ar panākumiem pārstāvēja skolu dažādās sporta sacensībās, 29.martā devās nopelnītajā ekskursijā uz Lietuvu.

"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija