eu.jpg

2019. gada 11. novembrī SIA “Datorzinību centrs” ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/003 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3. klasei “Mazā Mula pēta”” realizāciju.
Projekta mērķis ir izstrādāt digitālu mācību un metodisko līdzekli vizuālās mākslas programmā pamatskolai 1.- 3. klasei, lai veicinātu skolēnu kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā. Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis tiks veidots kā tematiska digitālo materiālu kopa un tiks vērsta uz kultūrizglītības mācību jomai noteikto plānoto rezultātu īstenošanu, attīstīs tādas caurviju prasmes kā kritiskā domāšana, problēmu risināšana, jaunrade, pašvadīta mācīšanās, sadarbība un digitālās prasmes, kā arī nodrošinās mācību sasnieguma vērtēšanu. Saturs tiks veidots, pamatojoties uz izglītības standarta pamatprasībām noteiktajam izglītības posmam.
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Ozolnieku vidusskolu un Siguldas Pilsētas vidusskolu.
Projekta realizācijas termiņš 2021. gada marts.

Sveicam zinošākos skolēnus angļu valodā!
Arī šajā mācību gadā no 3.- 7. februārim Ozolnieku vidusskolā organizējām angļu valodas olimpiādi 3.- 8. klašu skolēniem, lai motivētu skolēnus pārbaudīt savas zināšanas, kā arī apzinātu talantīgākos skolēnus, kuri spētu pārstāvēt mūsu skolu angļu valodas novadu un reģiona olimpiādēs. Šogad olimpiādē piedalījās 94 skolēni, kuri ikdienas mācību procesā parāda izcilību savās klašu grupās.
Priecājamies par mūsu skolēnu angļu valodas prasmēm. Liels paldies visiem olimpiādes dalībniekiem, un īpaši sveicieni goadalgoto vietu ieguvējiem:
3. klašu grupā:
   1. vieta – Kristiāns Vēveris (3.d)
   2. vieta – Ričards Vingris (3.c)
   3. vieta – Justīne Rēdliha (3.a)
4. klašu grupā:
   1. vieta – Agnija Greiškāne (4.c)
   2. vieta – Līva Leikuma (4.b) un Odrija Virbale (4.a) 
   3. vieta – Luīze Vācere (4.b) un Markuss Jēkabsons (4.a)
5. klašu grupā:
   1. vieta – Estere Zandere (5.a)
   2. vieta – Elīza Oša (5.c)
   3. vieta – Megija Fogelmane (5.b)
6. klašu grupā:
   1. vieta – Raitis Čičinskis (6.a)
   2. vieta – Haralds Gržibovskis (6.b), Mārtiņš Rubezis (6.b) un Luīze Loreta Trūpa (6.b)
   3. vieta – Dāvis Mežsargs (6.d)
7. klašu grupā: 
   1. vieta – Katrīna Brika Dravniece (7.a), Rihards Tambergs (7.a) un Edgars Brūniņš (7.a)
   2. vieta – Eila Krista Rumpe (7.c) un Samanta Stankus (7.c)
   3. vieta – Markuss Mika (7.c)
8. klašu grupā:
   1. vieta – Estere Linde (8.c)
   2. vieta – Jānis Vaškevics (8.b) 
   3. vieta – Mārcis Černavskis (8.b)
Paldies angļu valodas skolotājām par ieguldīto ikdienas darbu skolēnu angļu valodas prasmju pilnveidošanā: Alīnai Rjabovai, Ingai Vīnavai, Ingai Brantai un Ilonai Bakmāsterei!

IMG_20200206_090346_resized.jpg

Pagājušās nedēļas nogalē Ozolnieku Tautas namā notika pasākums „Ozolnieku sporta laureāts 2019”. Pasākuma laikā tika sumināti labākie Ozolnieku sportisti. Viņu vidū bija arī Latvijas nacionālās jauniešu izlases dalībnieks Ozolnieku vidusskolas 10. klases skolēns Rihards Kovaļenko, kurš jau sesto gadu  nodarbojas ar boulingu. Jaunieša panākumi ir pamanīti un novērtēti - Rihards saņēma godpilno titulu - "Ozolnieku sporta laureāts 2019".

2019. gads Rihardam sākās zem veiksmes zīmes - tika izcīnīta pirmā uzvara nacionālās tūres turnīrā „ Zemgales meistars”. Aprīlī Rihards piedalījās Eiropas  jauniešu meistarsacīkstēs boulingā un  pāru konkurencē izcīnīja 10. pozīciju  46 dalībnieku vidū. Maijā viņš piedalījās Latvijas XXII meistarsacīkstēs, kur izcīnīja augsto 5. vietu, bet pēc kvalifikācijas ierindojās 3. vietā, apsteidzot četrus Latvijas čempionus. Pēc šīm meistarsacīkstēm Rihards pirmo reizi iekļuva Latvijas nacionālā reitinga TOP-6. Decembra pirmajā nedēļā jaunietis piedalījās starptautiskajā turnīrā Santa Open Cup 2019, kas norisinājās Tallinā. Pēc kvalifikācijas sportists ierindojās 10. vietā, parādot labāko rezultātu  Latvijas sportistu vidū.

Lepojamies ar Rihardu un viņa sasniegumiem, kas iegūti ar mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu!

 Vēlam Rihardam veiksmi Eiropas jauniešu meistarsacīkstēs, kas 2020. gada aprīlī norisināsies Nīderlandē!

IMG-20200209-WA0000 Riharda bilde.jpg

30.janvārī Elejas vidusskolā norisinājās Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss ģeogrāfijā - bioloģijā 8.klasēm. Tajā piedalījas arī mūsu skolas 8.b klases skolēnu komanda - Jānis Vaškevics un Elīza Zeltiņa. Abi jaunieši lieliski parādīja savas zināšanas un izcīnīja pārliecinošu 1.vietu. Priecājamies un esam lepni par panākumiem.

IMG-20200207-WA0000.jpg

mob.jpg

Aprunāšana klases biedru saziņas vietnēs,  rupjību rakstīšana, nepiedienīgu attēlu sūtīšana, izslēgšana no kopīgās sarakstes grupas, vienaudžu fotogrāfiju izķēmošana, viltus profilu veidošana ir tikai daļa no tā, kā bērni viens otru pazemo interneta vidē.

Šāda rīcība ir emocionāla vardarbība un, saskaroties ar pazemošanu virtuālajā vidē, bērnam vai jaunietim var rasties nepatika apmeklēt skolu, pasliktināties sekmes, var  būt grūtības komunicēt ar vienaudžiem, var parādīties psihosomatiskas slimības izpausmes.

Šobrīd populārākajos sociālajos tīklos, tajā skaitā Tik-Tok aplikācijā, drīkst reģistrēties no 13 gadu vecuma, bet WhatsApp tikai no 16 gadu vecuma.

Atbalstu var saņemt, vēršoties vietnē Drossinternets.lv,, kā arī konsultējoties Valsts bērnu tiesību inspekcijā un pie likumsargiem. Informējiet klases audzinātāju vai sociālo pedagogu, ja saskaraties ar kibermobinga pazīmēm!

Tiešsaistē rodas pārākuma sajūta, ilūzija, ka nav kontroles un var darīt, ko grib, var palikt anonīms un sods netiks piemērots, bet tas ir maldīgs uzskats.

Internets ir uzskatāms par publisku telpu, un jebkurš likumpārkāpums virtuālajā vidē pret personu ir tāpat sodāms kā reālajā dzīvē.

Vecākiem ir jāpārvalda saturs, kuru bērns vai jaunietis skatās virtuālajā vidē vai pārsūta citiem, jāzina, kāda veida komunikāciju bērns izmanto sarakstē ar vienaudžiem. Jāizvērtē, kādas aplikācijas bērnam ir nepieciešamas viedierīcē un cik daudz laika tiek pavadīts pie tām.

Ozolnieku vidusskolas Atbalsta komanda vēl visiem savstarpēji veiksmīgu komunikāciju!

Ozolnieku vidusskola aicina palīdzēt Montai Vasarai-Beķerei. Meitene sirgst ar artrogripozi, kas nozīmē, ka meitenītei ir stīvas locītavas un vāja muskulatūra. Šī slimība ir ļoti reta un Monta jau no divu gadu vecuma ir Vācijas bērnu ortopēdiskās klīnikas ārstu aprūpē, pārdzīvojusi vairākas operācijas un saņēmusi ortozes. Ikdienas rehabilitāciju meitenīte saņem Latvijā. Montai nepieciešama multifunkcionāla rehabilitācija, kas sevī ietver regulāras fizioterapijas nodarbības, ergoterapiju, masāžu.

Ziedot var caur portālu Ziedot.lv https://www.ziedot.lv/palidziba-montai-vasarai-bekerei-3587

vai                                                                 

maksājot Swedbankā: Fonds "Ziedot.lv", Reģ. Nr.: 40008078226 , Bankas kods HABALV22, Konta Nr. LV95HABA0551006150241, Mērķis: Palīdzība Montai Vasarai-Beķerei