5.a klases projektu nedēļas laikā pētīja latviešu kino vēsturi un iepazināt gan ar slavenāko latviešu filmu tapšanas procesu, gan paši iejutās aktieru lomās un filmēja kādu no izvēlētās filmas kadriem. Projektu nedēļas laikā viesojāmies arī Rīgas kinostudijā un Rīgas kino muzejā.

5.a projektu nedēļa
5.a projektu nedēļa
5.a projektu nedēļa
5.a projektu nedēļa
5.a projektu nedēļa
5.a projektu nedēļa

2.b klase projektu nedēļā pētīja savu skolas somu saturu un smagumu projektā "Mana skolas soma". Janvārī veselu nedēļu skolēni  svēra savas skolas somas, katru dienu pierakstīja somas svaru, kā arī izpētīja katrs savas somas saturu. Daudziem skolēniem somas svars bija lielāks par pieļaujamo normu (2,5kg- 3,5 kg), kas nelabvēlīgi ietekmē skolēnu stāju.  Skolēni secināja, ka ļoti svarīgi ir katru dienu atbilstoši stundu sarakstam sakārtot somu, kā arī nenēsāt uz skolu nevajadzīgas lietas.

2.b projektu nedēļa
2.b projektu nedēļa
2.b projektu nedēļa
2.b projektu nedēļa

6.b klase projektu nedēļā strādāja pie tēmas „Mēs –skolas un apkārtējā vidē.” Katram skolēnam bija iespēja izvēlēties sev tuvāko tēmu, par kuru rakstīt. Vairāki skolēni savu projekta darbu rakstīja par veselīgu uzturu, pētīja, vai Ozolnieku vidusskolā skolēnam ir iespēja veselīgi pusdienot, kā arī izzināja, cik daudz cukura satur ikdienā visbiežāk lietotie saldumi un našķi. Atsevišķi skolēni rakstīja projektu par aktuālu tēmu-cik daudz jaunieši ikdienā izmanto sakaru ierīces-telefonus, planšetdatorus un datorus, pētīja, kādu ļaunumu šī tehnika atstāj uz skolēna veselību.

Projektu nedēļā skolēni devās ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja Lido Uztura skolu, un psiholoģijas centru „Dardedze.”

Janvāra pēdējā nedēļa jau vairākus gadus ir bagāta ar daudzveidīgām aktivitātēm: projektu nedēļu 2.-8. klasēm, izmēģinājuma eksāmeniem 9., 11. un 12. klasēm, valsts pārbaudījumu mutvārdu daļas kārtošanu 3.un 6. klasēm, novadu fizikas un krievu valodas olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu 10. un 11. klasēm. Projektu nedēļas kulminācija - piektdien, kad labāko projektu darbu rakstītāji prezentēja darbus saviem vienaudžiem. 9.-11. klašu skolēni nedēļu noslēdza ar karjeras dienu, dodoties mācību ekskursijās. 29. janvārī 12. klašu skolēni aicināja vecākus un skolotājus uz Žetonvakaru.

Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa

6c. klase veidoja projektu "Veselīgs dzīvesveids". Tika sadalītas grupas, katrai no grupām bija sava apakštēma, kas veltīta veselīgam dzīvesveidam. Tika apskatīta gan dzīve bez stresa, gan sabalansēts uzturs, gan fiziskas aktivitātes, proti - viss, kas kopsummā veido veselīgu dzīvesveidu. Projekta ietvaros arī pagatavojām veselīgus ēdienus, kas ļoti patika skolēniem. Bija patīkami redzēt, cik skolēni labi zin, kas ir veselīgs ēdiens un kā to pagatavot.

6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa